Asset-1

Chốt tiền ăn

Mã HSTên HSLớpThángTổng ngày họcSố ngày nghỉSố ngày ăn thực tếGhi chú
TD180003Hà Minh Nhật6A6Tháng 082222H/s ko ăn sáng từ t9 đến hết năm
TD180003Hà Minh Nhật6A6Tháng 091919H/s ko ăn sáng từ t9 đến hết năm
TD180003Hà Minh Nhật6A6Tháng 102222H/s ko ăn sáng từ t9 đến hết năm